A-kassa

Som medlem i IF Metall blir man automatiskt medlem i IF Metalls a-kassa, under förutsättning att man uppfyller stadgarnas krav på arbete och medlemskap.

A-kassan är bildad av förbundet med medlemmarnas pengar. Den ska ge Metalls medlemmar ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Avgiften till a-kassan ingår i medlemsavgiften till IF Metall.

IF Metalls avdelning 19 Karlskoga har mer information om IF Metalls a-kassa. Avdelningens A-kassehandläggare når du på tel: 0586-721180

IF Metalls centrala a-kassehandläggare når du via tel: 08-786 80 00.

Du kan även få svar på dina frågor genom A-kassans talsvar genom att ringa 020-845444. Din personliga kod finns på ditt utbetalnings avi.

 

 

Inträdesvillkor
Inträde baserat på arbete, förvärvsarbetat i genomsnitt minst 17 timmar/vecka i minst 4 veckor under en sammanhängande period av 5 veckor och fortfarande arbetar i samma omfattning vid ansökan.

Arbetsvillkoret
Ska vara uppfyllt inom en ramtid av 12 månader

Förvärvsarbetat 6 månader
minst 80 timmar per månad.

Förvärvsarbetat 480 timmar
under en sammanhängande
period av 6 månader, minst
50 timmar per månad.

Arbetsvillkor – förvärvsarbete

  • Reguljärt arbete
  • Anställning med lönebidrag
  • Arbete inom samhall
  • OSA
  • Utvecklingsanställning
  • Trygghetsanställning