Varsel 11 december 2009

För att alla medlemmar skall få korrekt information
om vad som händer och sker så kan man här följa
hela förhandlingsprocessen