Överenskommelse

Det centrala avtalet är tre-årigt med avtalstidpunkter 1 April-31 Mars varje år.

Centrala avtalet säger 1,9 % av snittlönen

Överenskommelse

De nya Av-delarna blir

Så här sen min och max ut i lönesystemet
% fördelning av vad individer har i IV-del
39%  Yrkeserfarenhet
27%  Mångkunnighet
3%    Samordnare
3%    Befattningsinriktning
2%    Specialist
21%  Utbildning
1%    Licens utbildning
1%    Projekt
3%    Utveckling