2009

2009 års avtal

Det centrala avtalet säger 700 kronor per heltidsarbetande samt att ev OMP skall återföras till potten. 


Vi har gjort följande överenskommelse:

  • Lönepott – Grundlönen (AV-delen) ökas med 700 kr från och med 1 april 2009. 
  • Återföring av OMP beloppet vilket motsvarar 22,55 kr läggs inte ut vid revisionen utan sparas för att användas senare.
  • Alla rörliga ersättningar räknas upp med 3,2 %..
  • En översyn/utvärdering av samordnarrollen och lönetillägget kopplat till ansvar -och befogenheter ska genomföras under 2009.
  • Justering av de löneplacerade personernas lönesättning görs med hänsyn till ny snittlön för 2009. 
  • Den nya lönen utbetalas i juni med retroaktivitet från och med 1 april 2009.

Nya AV delen blir denna