2009 års avtal

Det centrala avtalet säger 700 kronor per heltidsarbetande samt att ev OMP skall återföras till potten. 


Vi har gjort följande överenskommelse:

Nya AV delen blir denna