BUNDET PRIS

 

Gardera dig mot höjningar genom att välja bundet pris på ett, två eller tre år. Det pris du väljer gäller under hela avtalsperioden oavsett hur elpriset utvecklas. Priserna varierar beroende på hur långt avtal du vill teckna, hur stor förbrukning du har m m.

 

Telge Energis bundna priser är:

 

1 år

2 år

3 år

15,8 öre/kWh

17,1 öre/kWh

17,3 öre/kWh

 

Priserna gäller under förutsättning att vi har ditt avtal senast 15 oktober 2000. Då börjar vi leverera el till dig 1 december 2000. Priserna anges exklusive moms, energiskatt och nätavgifter.

 

Med bundet avtal förbinder du dig att köpa el av oss under avtalsperioden och är fri att teckna nytt avtal med oss eller någon annan leverantör då avtalet löper ut. Vårt bundna avtal har ingen uppsägningstid. Vi kontaktar dig i god tid före avtalets slut med ett erbjudande om nytt avtal.