Vad är elpriset som du egentligen betalar

Fyll i vad dItt Kwh pris du får av ditt EL-bolag

Vad är din årsförbrukning i Kw

Öre/ Kwh   Kostnader ÅR
  EL-priset
  EL skatt
  EL certifikat
  Moms
  El kostnad
     
  Nätavgiften
  Inkl moms

 
  Du betalar

Till detta kommer eventuella fasta avgifter
Samt avgift för vilken huvudsäkring du har