Volymer
En avgörande del i kalkylen var att man plötsligt lade in en kraftig expansion på volymuppgång inom koncernen , vilket blir avgörande när investering i Avestas stålverk skall ske.( investering i miljardklassen)

Tillväxten för Rostfritt stål över en konjunkturcykel är ca 4- 5 % , men vad koncernen räknade på för att få in investeringen i Avesta som då stjälper Degerfors alternativet är betydande. Någon marknadsanalys kunde företaget ej ta fram som visar på realismen i tillväxten.

Eftersom vi inte är tillåtna att visa hur hög expansionsdelen är har vi konstruerat nedanstående bild för att visa hur detta slår.

Det innebär att om koncernen skulle följa den normala tillväxten (röd linje) så skulle investeringen i Avesta inte komma med i kalkylen ,vilket skulle innebära att Degerfors alternativet skulle vara outstanding, och även om man tog medelvärdet av den blå och den röda så skulle Degerfors alternativet i kalkylen vara bättre.

Man skall observera att Koncernen informerade den 19 Oktober bara 2 dagar efter den avslutande MBL förhandlingen att man nu räknar ned volymerna med närmare 20 %.