Förtroendemannalag Medbestämmandelag MBL Semesterlagen Arbetsmiljölag Lag om Företagsråd
Studieledighetslag Lag om Anställningsskydd LAS Föräldraledighetslag Främjandelag