Du tjänar på ett medlemskap i facket

Kollektivavtalen faller inte ned från himlen
Löner, arbetstider, semestrar, föräldralön, ledigheter, ersättningar och grundläggande rättigheter i arbetet – allt detta har IF Metall förhandlat fram. På många arbetsplatser har de förtroendevalda fått fram lösningar med ännu mer fördelar för medlemmarna.

De förtroendevalde är ingen självklarhet. 
De utses av medlemmarna på arbetsplatsen. Han/hon har hand om många medlemmars ärenden. 
Den förtroendevalde känner till dina rättigheter och står på din sida.

IF Metalls skyddsombud bevakar arbetsmiljön.
De driver krav för att motverka sjukdomar från risker som kemikalier, buller och farliga arbetsställningar. 
Ditt liv är viktigt – jobba ihop med skyddsombuden. 

Som medlem i IF Metall är du ingen svikare. 
Du vet att dina pengar används till att bevaka dina rättigheter i lagar och avtal och att ta hand om medlemmar som hamnat i knipa. Om du hamnar i en tvist med arbetsgivaren kan IF Metall hjälpa dig. Rättegångskostnaderna för exempelvis en tvist om en otillåten uppsägning i Arbetsdomstolen kostar cirka 500 000 kronor för båda parterna. Som tur är betalar vi kostnader för tvister gemensamt via medlemsavgiften.

Alla anställda på en arbetsplats där arbetsgivaren tecknat kollektivavtal omfattas av avtalsförsäkringar. 
Exempelvis AGS som ger dig extra pengar om du blir sjuk, eller omställningsförsäkringen som hjälper dig att fi nna vägar till nytt jobb. Försäkringarna fi nansieras av pengar som löntagarna avstått i centrala löneförhandlingar och som facket har förhandlat fram.