Tillsammans gör grundbultarna det fackliga löftet starkt. 
Om en bult  försvagas - till exempel att ersättningen för a-kassan minskas - ökar trycket på de andra bultarna. 
Tryck på varje Bult så får du lära dig mer om de fem grundbultarna och hur de fungerar.