Fem Grundbultar för löftet
Det fackliga löftet skyddas av de fem grundbultarna:

 

Full sysselsättning
Full
sysselsättning

   

Lagen om anställningsskydd
Lagen om 
anställningsskydd


Hög arbets-
löshetskassa 

 

  

Kollektivavtal
Rikstäckande 
kollektivavtal

 


Så här
   är löftet 
 

Du tjänar på ett medlemskap i facket