Löftet är grunden för fackföreningarna. Det var med löftet allting startade och löftet är fortfarande giltigt. 

 

Så här är löftet :

Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter
arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. 

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om 
vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!


Fem Grundbultar för löftet

Det fackliga löftet skyddas av de fem grundbultarna

Se - läs - lär
glöm aldrig