Hejsan jag heter Palle Hansen och är 
studieorganisatör i klubben

Studieverksamheten är kanske det viktigaste verktyget för att nå de mål vi har satt upp i fackföreningen.

Att skapa utveckling i vår organisation kräver att många deltar i kunskapsutvecklingen.

Ju mer den lokala verksamheten sätts i centrum och ju större utrymme för lokala lösningar som finns desto viktigare kommer kunskapen om de gemensamma målen att vara för att hålla samman den fackliga organisationen.

Övergripande mål för alla utbildningar är att: