Antal företag i svensk stålindustri
med tillverkning av vissa produkter

Källa Jernkontoret