SÖDERFORS

Erasteel Kloster AB

Antal anställda i Söderfors: 225

Huvudsakligt produktprogram:
Ämnen av snabbstål samt pulvermetallurgiska produkter i snabbstål.
Övriga produktionsorter:
Långshyttan, Vikmanshyttan.
Ägare
Eramet Frankrike


Söderfors Steel

Antal anställda i Söderfors:  ca 150
Huvudsakligt produktprogram:
Valsad och smidd rund-, fyrkant-, plattstång; stålsorter: snabbstål, pulverstål, verktygsstål och rostfritt.
Ägare
Applied Value Group