LÅNGSHYTTAN

Erasteel Kloster AB

Antal anställda i Långshyttan: 115

Huvudsakligt produktprogram:
Valstråd av snabbstål.

Övriga produktionsorter:
Söderfors, Vikmanshyttan.

Ägare
Eramet Frankrike