I Sverige finns stålindustrin i huvudsak i Mellansverige
och de största stålkoncernerna är dessa

Om du till vänster trycker på något ortsnamn kan du
ser mera om vad de tillverkar och antalet anställda