HOFORS

Ovako Steel AB

Antal anställda i Hofors: 1255

Huvudsakligt produktprogram:
Produkter i kullagerstål och annat legerat konstruktionsstål: Sömlösa rör, komponenter av rör, ämnen, grovstång, valsade ringar, axelkopplingar och kopplingsbultar.

Övriga produktionsorter:
Hällefors

Ingår i Ovako koncernen.