HJULSBRO

Ovako Hjulsbro AB

Antal anställda i Hjulsbro: 47

Huvudsakligt produktprogram:
Tillverkning av tråd och lina för spännarmerad betong.

Ingår i Ovako koncernen.