GULDSMEDSHYTTAN

Guldsmedshytte Bruk AB


Antal anställda: 112

Huvudsaklig produktionsutrustning:
Smältugnar samt utrustning för formning och rensning.

Huvudsakligt produktprogram:
Handformat gjutgods efter kundritning i korta serier för maskinindustri, t.ex. pressar, lagerhus, stativ, rullbord mm samt kokiller, slaggskänkar, ingöt och reservdelar till stålindustrin.

Ägare
Global Castings Guldsmedshyttan ABGlobal Castings Guldsmedshyttan AB ingår i en koncern med 3 bolag. Moderbolag är Global Castings Holding A/S och koncernmoderbolag är VTC Partneers GmbH