ÅKERS STYCKEBRUK

Åkers International AB 
Adr: 640 60 Åkers Styckebruk
Tel: 0159-321 00

Antal anställda: 360
Huvudsaklig produktionsutrustning:
Gjuteri med induktionsugnar.
Huvudsakligt produktprogram:
Gjutna valsar.
Övriga produktionsorter:
Söderfors och Karlskoga (Åkers Stålvalsar AB, smidda valsar).