Försäkringar och medlemskapet
Att IF Metall förhandlar och ordnar försäkringar är en fråga om solidaritet. 
Oavsett inkomst har du samma försäkringsskydd som alla andra i Metall. 
VI har kollektivavtal?
Eftersom vi har kollektivavtal på Degerfors Järnverk har vi också ett bra
försäkringsskydd. 

Utan ett kollektivavtal gäller inte många av IF Metalls försäkringar

Medlemskap
Som medlem i järnbruksklubben har du även möjlighet att teckna bra 
försäkringar för dig och din familj. 

Vill du ha hjälp med försäkringar 
eller har frågor 

Kontakta Palle

tel 47199

Se över dina försäkringar så du inte blir överraskad ifall olyckan är framme.