Basbelopp
Prisbasbeloppet värdesäkrar tjänstepensionerna. Basbeloppet ändrade 1999 namn till prisbasbelopp.
 
Det finns olika typer av basbelopp

Basbeloppens storlek

År

Pris -basbelopp

Inkomst basbelopp

2021 47 600 68 200
2020 47300 66800
2019 46500 64400
2018 45500 62500
2017 44800 61500
2016 44300 59300
2015 44 500 58 100
2014 44 400 56 900
2013 44 500 56 600
2012 44 000 54 600
2011 42 800 52 100
2010 42 400 51 100
2009 42 800 50 900
2008 41 000 48 000
2007 40 300 45 900

2006

39 700

44 500

2005

39 400

43 300

2004

39 300

42 300

2003 38 600 40900
2002 37 900 38 800
2001 36 900 37 700

Ytterligare information om prisbasbelopp och inkomstbasbelopp finns hos försäkringskassan.

Räkna själv