Sjuk och efterlevandeförsäkring

Varför vi har en Sjuk och efterlevandeförsäkringen
  • Ger ett högre efterlevandeskydd för alla (även de som passerat 45 år)
  • Medförsäkrar barnen vid dödsfall
  • Förlänger skydd vid sjukskrivning där AGS tar slut
  • Extra skattefritt belopp vid allvarlig sjuk eller olycksfallsdiagnos
Detta innebär försäkringen

Ersättning vid arbetsoförmåga
Ersättning vid arbetsoförmåga delas upp i två delar, beroende på under hur lång tid som löper. 

Ersättning vid dödsfall
Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp till efterlevande. Förmånstagare till dödsfallsbeloppet är i den här ordningen: 
1) Make, registrerad partner eller sambo
2) Arvingar

Ersättning vid vissa diagnoser
Ersättning kan lämnas om du på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige. 

Om du har en sjukdom som orsakar en diagnos, måste försäkringen ha varit gällande i 90 dagar i följd innan du kan få ersättning för diagnosen.

Ersättning vid vissa diagnoser lämnas med ett engångsbelopp som utbetalas tidigast 30 dagar karenstid efter att en diagnos är fastställd. Om du avlider eller uppnår försäkringens slutålder inom dessa 30 dagar lämnas ingen ersättning. Ersättning kan lämnas för högst tre olika diagnoser. Försäkringsbeloppet är 50 000 kronor. Du kan hitta på Folksams webbsida vilka diagnoser som omfattas