Bemanningsplaner  

Med bemanningsplaner menas de förhandlade befattningarna, detta skall ej förvecklas med personer

 

Så här läser du koden i befattningsnummer