PSC Nordic

 

Bef nr Fast befattning

Antal

7002 Vattenskäroperatör 10
7003 Plasmaopratör 2
7004 Underhåll 1
7012 Kantpress 2000 2
7016 Svetsning 4
7017 Fogberedning 1
7021 Packning 1
7022 Avsändning 2
7024 Truck  2
 

Antal

25

 

Bef nr Fler befattning

Antal

7013 Kantpress 1250 2
7014 Rikt/fogberedning/sax 2
 

Antal

4

 

                                                                 Totalt 29