§ 1
Omfattning
§ 2
Anställningar
§ 3
Allmänt
§ 4
Arb.tider
§ 5
Arb.tids förl
§ 6
Lön
§ 7
Övertid mm
§ 8
Omplacering
§ 9
Semester
§ 10
Traktamente
§ 11
Permittering
§ 12
Löne-utb
§ 13
Sjuklön mm
§ 14
Permission
§ 15
Arbetsmiljö
§ 16
AFA försäkring
§ 17
Jämnställdhet
Bilagor