§ 16 AFA-FÖRSÄKRINGAR m m


Mom 1
Arbetsgivaren skall hos AFA teckna försäkringsavtal om AFA-försäkringar,
dvs försäkring om avgångsbidrag (AGB), avtalsgruppsjukförsäkring (AGS),
trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
samt Avtalspension SAF-LO.

Avtalet innebär en skyldighet för arbetsgivaren att teckna försäkringsavtal med
AFA.

Bestämmelsen är inte dispositiv varför arbetsgivaren ej får ersätta AFA-försäkringarna
med motsvarande försäkringar i annat försäkringsbolag.

En sammanfattning av gällande regler om avgångsbidrag, avtalsgruppsjukförsäkring,
särskild tilläggspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring
finns i en broschyr som kan rekvireras från AFA,
www.afaforsakring.se.