Sök arbete under uppsägningstid
Permission
Kommunalt uppdrag
Riksdagsuppdrag
Föreningsuppdrag inom skolan
Fackliga studier
Fackliga studier förtroendeman
Övriga studier
Svenskundervisning
Vård av närstående
  a) Ledighet graviditespenning
  b) Ledighet kvinnlig arbetstagare barns födelse
  c) Ledighet manlig arbetstagare barns födelse
  d) Ledighet med föräldrapenning födelse/adoption
  e) Hel ledighet (oberoende av om föräldrapenning utges)
  fDelledighet med föräldrapenning
  g) Delledighet utan föräldrapenning
  h) Ledighet för vård av sjukt barn
Ledighet av trängande familjeskäl
Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Jbk lathund- Hur är man ledig vid helger vid olika skiftgångar