För att alla medlemmar skall få korrekt information 
om vad som händer och sker så kan man här följa
hela förhandlingsprocessen