På dessa sidor har vi sammanställt olika material.  Orsaken att vi sammanställt dessa är att vi  anser att det är viktigt att så många som möjligt försöker att skaffa sig kunskap om hur vår omvärld ser ut .  

Alla pratar om Kina.  Det kanske inte är så konstigt med tanke på den snabba utveckling som sker i landet  Rapport från Metalls utredningsavdelning 
Bakgrunden till EU, hur arbetet inom EU fungerar, hur de fackliga strukturerna ser ut samt diskuterar EMU:s och EU:s framtid. 
LO-ekonomerna för fram vad de bedömer som troliga utvecklingar både vid medlemskap och utanförskap, samt vilken vikt man bör fästa vid olika argument.
Dan Andersson
 LO om EMU
I denna skrift ger  LO-ekonom sina personliga argument för och emot EMU
  

Folkomröstning   
Vad handlar det om

Du bör ta reda på vilket du tycker är bäst – eftersom det är du som bestämmer.