Ramavtal om permittering och utbildning 

Vi har i förhandlingarna sagt nej till att ett ramavtal enligt den modell som företaget presenterat.
Vi har sagt nej trots att företaget säger att alternativet är varsel

På dessa sidor kan du se varför vi sa nej till företagets ramavtal, det är FEM huvudskäl

1
Ramavtalet är ett verktyg som under en begränsad tid kan vara ett alternativ till fler varsel.                      
Företaget vill INTE ge oss en garanti mot varsel efter att avtalet löpt ut (inget efterskydd)
.
2
Ramavtalet är ett verktyg som skall förhandlas lokalt. 
Inom Outokumpu dirigeras alla frågor centralt i Stockholm det fanns inga påverkansmöjligheter i avtalet.
.
3
Ramavtalet är ett verktyg som skall ge livskraftiga företag en chans att överleva.                                       
Företaget besparing motsvarar 0,1 % av prognos resultatet för 2009 
.
4
Ramavtalet är ett verktyg som skall användas när alla andra alternativ är uttömda.                                    
Vi har tagit fram andra alternativ som gör att företaget sparar 1 miljon mer
.
5
Trovärdigheten när företaget säger att ett 85/85 avtal innebär man spar kostnader som motsvarar
3 personer och att de är jämförbara med ett varsel

Vi vet att syftet är att få lönesänkningar för att man sedan skall varsla, eftersom produktionsnivån
egentligen motsvarar att vi är ca 50-70 personer för många.

Så här blev den slutliga uppgörelsen