Föregående    Nästa

STÅLBADET I DEGERFORS – SPECIALPRIS INOM METALL
Medlemmar i Metall kan köpa boken för 120 kronor/styck. Beställ via fax 08-24 13 66 eller post.fk@metall.se.

Degerforsmodellen

mot kvartalskapitalism

Anne-Marie Mälman och de anställda kämpar för att rädda ett av världens mest lönsamma stålverk.

Känslan för fotboll och stål har skapat en lokal modell för tillväxt och välfärd som är en motvikt till hyperkapitalismen, hävdas i boken Stålbadet i Degerfors.

Källa 2002 Metall info nr 13  foto Roger Lundberg