På dessa sidor finns våra kommentarer till Avesta Polarits förklaring varför de anser att beslutet att
lägga ned verksamheten i Degerfors är grundad på affärsmässiga skäl

 

Vi har inte tidigare kunnat kommentera något om de utredningar som funnits, eftersom vi är bundna av tystnadsplikt

Utifrån den information som företaget nu gått ut så kan vi endast kommentera den informationen

Finns även här i PDF-format ( 725 kb)